Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Halvparten av elvemuslingbestandane i fylket er utrydda

Vi kjenner til 20 vassdrag der det har vore elvemusling, no er halvparten av desse populasjonane utrydda i Hordaland – alle på grunn av menneskeleg aktivitet. Også med resten av bestandane går det dårleg.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.07.2013

Vi kjenner til 20 vassdrag der det har vore elvemusling, no er halvparten av desse populasjonane utrydda i Hordaland. Foto Magnus Johan Steinsvåg

På Miljøstatus i Hordaland kan du lese meir om elvemuslingane i Hordaland og kva som vert gjort for å ta vare på dei.

Les meir på Miljøstatus i Hordaland

Kontaktpersonar

Aktuelt

Miljøstatus i Hordaland

Relaterte lenkjer

Les meir om tilstand og utvikling på Miljøstatus i Hordaland

Elvemusling

Dyr og planter

Ålegras

Trua artar