Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Korleis mobilisera til næringsutvikling i landbruket

Velkommen til samling på Rosendal Fjordhotel 17-18. oktober 2018!

Samlinga skal gje inspirasjon og drahjelp til godt driv i landbruket.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 06.09.2018