Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Har du innspel? Fylkesmannen legg ut saker til offentleg ettersyn for at dei skal vere godt nok opplyste før vi avgjer dei.

Du kan sende høyringssvar ved å bruke skjemaet nedst i oppslaget, ved å sende brev eller e-post. I kvar sak står det ein eller fleire kontaktpersonar som kan hjelpe deg med meir informasjon. Alle innspel er tilgjengelege i den elektroniske postjournalen (OEP).

Frist Veke Høyring
januar 2019
09. jan 2 Søknad om utsleppsløyve for Palmafossen kraftverk
Frist Høyring
januar 2019
09. jan Søknad om utsleppsløyve for Palmafossen kraftverk