Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Sotra legevakt - mykje på plass, eitt lovbrot

Tilsynet med Sotra legevakt viste at dei som tek imot telefonar frå folk som treng hjelp, ikkje har felles verktøy eller felles praksis for å innhente opplysningar dei treng for å prioritere hastegrad.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 18.10.2018

Mykje var på plass ved Sotra legevakt, men lovbrotet utgjer ein risiko for at legevakta ikkje får nok og rett informasjon til å prioritere kor mykje hjelpa hastar. Vi har ikkje opplysningar om at dette har hatt alvorlege konsekvensar for einskildpersonar.

Les rapporten her.

Kontaktpersonar