Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

St. Olavs orden 1. klasse tildelt Ketil Hvoslef

Komponist Ketil Hvoslef fekk i dag overrekt sine ordensinsignia for St. Olav av 1. klasse under ei enkel tilstelling på fylkesmannen sitt kontor i Bergen.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 05.12.2018

Ketil Hvoslef, født 9. juli 1939, har sidan 1960-åra vore ein av landets fremste komponistar, med ein omfattande, variert og særprega produksjon. Blant norske komponistar i dag har han ei nestor-rolle og vart av somme plassert blant dei fremste nålevande komponistar i Norden.

Musikken hans er vanskeleg å sette i bås, sjølv om grunnlaget er den klassiske musikken. Stilen hans er personleg og nyskapande.