Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Tilsyn

Fylkesmannen fører tilsyn med at kommunar og fylkeskommunar som driv opplæring etter opplæringslova, inkludert opplæring for vaksne, opplæring innanfor kriminalomsorga og opplæring i sosiale og medisinske institusjonar, overheld dei lovbestemte krava som gjeld for opplæringa, jf. opplæringslova §§ 14-1, 4A-10.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 09.11.2012

22.05.2018

Hordaland fylkeskommune. Vidaregåande opplæring for vaksne


20.12.2017

Hordaland fylkeskommune sitt ansvar for godkjenning, oppfølging og rettleiing av lærebedrifter.


24.11.2017

Granvin herad. Rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring

Fylkesmannen har ført tilsyn med Granvin herad, Granvin barne- og ungdomsskule. Tema var opplæringslova § 2-15 om rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Fylkesmannen fann ikkje brot på opplæringslova.


03.07.2017

Fjell kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring

Fylkesmannen har ført tilsyn med Fjell kommune ved Fjell ungdomsskule og Tranevågen ungdomsskule. Tema var elevane sin rett til gratis grunnskuleopplæring. Fylkesmannen fann brot på opplæringslova. 


01.03.2017

Kvinnherad kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring

Fylkesmannen har ført tilsyn med Kvinnherad kommune ved Rosendal ungdomsskule og Husnes ungdomsskule. Tema var elevane sin rett til gratis grunnskuleopplæring. Fylkesmannen fann ikkje brot på opplæringslova. 


17.03.2015

Sund kommune. Tilsyn med nasjonale prøver

Fylkesmannen har ført tilsyn med Sund kommune. Tema var gjennomføring av nasjonale prøver på skulane.


24.02.2015

Samnanger kommune. Tilsyn med nasjonale prøver

Fylkesmannen har ført tilsyn med Samnanger kommune. Tema var gjennomføring av nasjonale prøver på skulane.


07.04.2014

Austrheim kommune. Rett til gratis grunnskuleopplæring

Fylkesmannen har ført tilsyn med Austrheim kommune ved Kaland barne- og ungdomsskule. Tema var retten til gratis grunnskuleopplæring. Fylkesmannen fann brot på opplæringslova.


07.04.2014

Retten til gratis grunnskuleopplæring

Fylkesmannen har ført tilsyn med Bergen kommune, Voss kommune og Ullensvang herad. Tema var retten til gratis grunnskuleopplæring.


12.02.2014

Os kommune.

Fylkesmannen har hatt tilsyn med Os kommune. Tema var § 13-10 andre ledd i opplæringslova om kommunens forsvarlege system, med utgangspunkt i regelverk om målformer og om spesialundervisning og spesialpedagogisk hjelp. Vi fann fire brot på opplæringslova.