Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Læreplan i norsk for språklege minoritetar med kort butid er fastsett

Læreplanen gjeld frå august 2017 for elevar i vidaregåande opplæring, privatistar og deltakarar i vidaregåande opplæring spesielt organisert for vaksne. 

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 16.08.2017

Alle skular som gir opplæring i norsk i læreplanverket for Kunnskapsløftet skal frå hausten 2017 tilby opplæring etter læreplanen i norsk for språklige minoritetar for dei elevane som fyller vilkåra. Overgangsordninga NOR1045-NOR1049 Norsk som andrespråk blir avslutta hausten 2017.

Du finn meir informasjon om ordninga på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.