Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Eksamen

Alle elevar i grunnskulen og vidaregåande opplæring kan bli trekte ut til sentralt gitt eller lokalt gitt eksamen. Fylkesmannen skal sjå til at gjennomføring av sentralt gitt eksamen skjer etter gjeldande retningsliner.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 15.11.2012

For å administrere og gjennomføre sentralt gitt eksamen er det utarbeidd eit elektronisk prøveadministrasjonssystem (PAS) og eit prøvegjennomføringssystemet (PGS). Fylkesmannen skal følgje opp bruken av desse hos skuleeigarar, skular og sensorar.

Fylkesmannen har ansvar for å gjennomføre sensur etter sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskulen og vidaregåande opplæring ved å rekruttere, oppnevne og skulere sensorar og arrangere sensorskulering og fellessensur. Fylkesmannen skal også gjennomføre klagebehandling etter sentralt gitt eksamen i vidaregåande opplæring.


Publisert 14.05.2018

Informasjon for sensorar i vidaregåande opplæring

Fylkesmannen i Hordaland har lagt ut relevant informasjon for sensorar til sentralt gitt eksamen i vidaregåande opplæring.


Publisert 15.08.2016

Fellessensuren våren 2018

Her er datoane for fellessensuren for våren 2018.


Publisert 11.08.2016

Rapportar frå skriftleg eksamen i grunnskulen 2016

Oppmennene i norsk, engelsk og matematikk har laga rapportar som oppsummerer erfaringar frå skriftleg eksamen våren 2016 i Hordaland. Rapportane byggjer på oppmennene sine eigne erfaringar frå sensurarbeidet, samt innspel frå sensorane i dei ulike faga.


Publisert 13.08.2015

Rapportar frå skriftleg eksamen i grunnskulen 2015

Oppmennene i norsk, engelsk og matematikk har laga rapportar som oppsummerer erfaringar frå skriftleg eksamen våren 2015 i Hordaland. Rapportane byggjer på oppmennene sine eigne erfaringar frå sensurarbeidet, samt innspel frå sensorane i dei ulike faga.


Publisert 11.08.2014

Rapportar frå skriftleg eksamen i grunnskulen 2014

Oppmennene i norsk, engelsk og matematikk i Hordaland har laga rapportar som oppsummerer erfaringar frå eksamen våren 2014. Rapportane byggjer på oppmennene sine eigne erfaringar frå sensurarbeidet, samt innspel frå sensorane i dei ulike faga.


Publisert 13.08.2013

Rapportar frå skriftleg eksamen i grunnskulen 2013

Oppmennene i norsk, engelsk og matematikk i Hordaland har laga rapportar som oppsummerer erfaringar frå eksamen våren 2013. Rapportane byggjer på oppmennene sine eigne erfaringar frå sensurarbeidet, samt innspel frå sensorane i dei ulike faga.


Publisert 16.11.2012

Rapportar frå skriftleg eksamen i grunnskulen 2012

Oppmennene i norsk, engelsk og matematikk i Hordaland har laga rapportar som oppsummerer erfaringar frå eksamen våren 2012. Rapportane byggjer på oppmennene sine eigne erfaringar frå sensurarbeidet, samt innspel frå sensorane i dei ulike faga.


Kontaktpersonar

Lenkjer