Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Bli med på NM i skulelunsj

21. november inviterer Helsedirektoratet ungdomsskuleelevane til å konkurrere om å lage den beste lunsjopplevinga i landet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 21.10.2016

Konkurransen er kopla til kompetansemåla i mat og helse, kunst og handtverk og fleire valfag, men det er ikkje eit krav at deltakinga er kopla til fag. Førstepremien på 100 000 kroner skal nyttast til noko som kjem heile skulen sitt etemiljø til gode.

Konkurransen er ein del av arbeidet med å implementere den nasjonale retningslinja for mat og måltid i skulen.

Skulemåltidet er viktig både for den fysiske helsa og det psykososiale skulemiljøet.

Saman med opplysningskontora i landbruket og Sjømatrådet inviterer Helsedirektoratet til dugnad for skulemåltidet. Målet er å skape engasjement for å gjere det enklare å ha sunne matvanar og felles måltid på ungdomsskulen, eit mål som også er i tråd med ny ungdomshelsestrategi 2016-21.

Aktuelle dokument: Kompetansemål som kan dekkjast av deltaking i konkurransen, sjå vedlegg.

Kontaktperson: Prosjektleiar Hedda Refsum hedda.refsum@helsedirektoratet.no