Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Samling for kommunane om nytt regelverk om skulemiljø

Dato:
9. mars 2017 10:00 - 15:00
Stad:
Scandic Ørnen
Arrangør:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Leiinga i kommunen, leiarar for PPT-tenestene

I løpet av februar blir forslag til nytt regelverk om skulemiljø presentert. 

Publisert 17.02.2017

På samlinga vil vi gå gjennom lovforslaget som etter planen skal tre i kraft frå skulestart 2017. Fokuset denne dagen vil særleg vere på skulen og kommunen sine plikter. 

Fylkesmannen vil arrangere eigne regionale samlingar til hausten for skuleleiarane.

Deltakarane vil bli fakturert 555 kr. som dekkar dagpakke inkludert lunsj. 

Dato:
9. mars 2017 10:00 - 15:00
Stad:
Scandic Ørnen
Arrangør:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Leiinga i kommunen, leiarar for PPT-tenestene

Kontaktpersonar