Dette innhaldet er skrive før 2019 då tal fylkesmannsembete gjekk frå 16 til 10. Informasjonen kan vere utdatert.

Fylkesmannen inviterer til fagdag om standpunktvurdering for vidaregåande skular i fylket

Dato:
24. oktober 2016 10:00 - 15:30
Stad:
Grand Hotell Terminus
Arrangør:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Leiinga ved offentlege og private vidaregåande skular i fylket

Tema for dagen vil vere regelverket om fastsetting av standpunktkarakterar. Det vil bli innlegg frå både Fylkesmannen og skular i fylket, samt praktisk arbeid i grupper.

Publisert 28.06.2017

Samlinga er arrangert i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, som også vil bidra med innlegg. Temaet er relevant både for offentlege og private skular.

Samlinga er gratis. Detaljert program for dagen vil bli lagt ut seinare på denne sida.

Dato:
24. oktober 2016 10:00 - 15:30
Stad:
Grand Hotell Terminus
Arrangør:
Utdanningsavdelinga
Målgruppe:
Leiinga ved offentlege og private vidaregåande skular i fylket

Kontaktpersonar