Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Aktuelle søknadsfrister i jordbruket

I oktober er det frist for søknad om avlingsskadeerstatning, produksjonstilskudd, avløsertilskudd og generelle miljøtiltak.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 17.09.2018

Her er oversikt over sentrale ordninger i jordbruket med søknadsfrist i oktober:

Generelle miljøtiltak i jordbruket

Søknadsfrist: 1. oktober
Søknadsskjema
Fagside hos Fylkesmannen
Kontaktperson: Lars Martin Hagen (62 55 12 54), Karoline Finstad Vold (62 55 12 30) og Silje Bøe (62 55 12 08)
Merknad: For søknader levert etter fristen blir tilskuddet redusert med 1000 kr per virkedag etter fristens utløp

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd

Søknadsfrist: 15. oktober
Søknadsskjema
Fagside hos Landbruksdirektoratet
Kontaktperson: Tordis Fremgården (62 55 12 09) og Jens Windju (62 55 12 46)
Merknad: Absolutt søknadsfrist

Erstatning for klimabetinget avlingssvikt

Søknadsfrist: 31. oktober
Søknadsskjema
Fagside hos Fylkesmannen
Fagside hos Landbruksdirektoratet
Kontaktperson: Lars Martin Hagen (62 55 12 54) og Ranveig Bø Fløystad (62 55 12 45)
Merknad: Absolutt søknadsfrist