Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Husk å søke om produksjonstilskudd

Søknadsfristen for del 1 er 15. mars 2018. Det er foretak som driver med husdyrproduksjon som kan søke om tilskudd nå.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 01.03.2018

Om du bare driver med planteproduksjon eller honningproduksjon, skal du ikke søke før ved del 2 av søknaden (frist 15. oktober). I søknaden fører du opp antall dyr du disponerer per 1. mars (telledato). Det er kommunen som behandler alle søknader og som svarer på spørsmål om produksjonstilskudd.

Søknaden må registreres og sendes elektronisk. Det er enklest å få logget seg inn i søknadssystemet hvis du går via Landbruksdirektoratets nettside (se linken nedenfor). Velg deretter Søk om produksjonstilskudd …….under Elektroniske tjenester. Du kommer da til påloggingssida i Altinn.

Søknadsfristen er absolutt. Det betyr at det ikke vil være mulig å søke etter 15. mars. Det kan ikke påregnes at det blir innvilget dispensasjon hvis søknadsfristen oversittes. Det er derfor viktig at du forsikrer deg om at du har fått sendt inn søknaden via det elektroniske søknadssystemet. Du kan gjøre endringer i allerede innsendt søknad fram til og med 29. mars.  

Mer informasjon om produksjonstilskudd finner du her

 

Kontaktpersoner