Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd

Statsforvalteren har oppgaver knyttet til forvaltning av en rekke tilskuddsordninger innen jord- og skogbruk. Innen jordbruk er de viktigste ordningene produksjonstilskudd, avløsertilskudd og regionale miljøtilskudd. Innen skogbruk er tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket den største tilskuddsordningen.

Det er kommunene som er førsteinstans for de fleste tilskuddsordningene. Kommunene informerer brukerne, behandler søknader og gjennomfører stikkprøvekontroller ved gårdsbrukene. Statsforvalteren er koordinator og rådgiver overfor kommunene.

Statsforvalteren veileder kommunene om tilskuddsordningene og er klageinstans for kommunens vedtak. Statsforvalteren gir eventuelle dispensasjoner, og da er det Landbruksdirektoratet som er klageinstans. Statsforvalteren skal dessuten gjennomføre forvaltningskontroller hos kommunene og foretakskontroller på enkeltbruk. Det blir utarbeidet en plan for denne kontrollvirksomheten hvert år.

Vis mer


10.03.2014

44 mill til miljbevisste bønder

1455 bønder i Hedmark har nå fått utbetalt til sammen 44 millioner i tilskudd for generelle miljøtiltak de har gjennomført i 2013.


22.07.2013

Produksjonstilskudd 2013

Det oppfordres til å søke produksjonstilskudd elektronisk ved søknad 20. august 2013
Ved søknadsomgangen 20. august 2013 blir det ikke sendt ut søknadsskjema på papir til søkerne, men det er fortsatt mulig å søke på papirskjema, som kan fås ved å henvende seg til kommunen eller skrive det ut fra internett.


28.02.2013

23,5 mill til nærings- og miljøtiltak i landbruket

Hedmark har fått tilsammen 23,5 mill kroner til nærings- og miljøtiltak i landbruket. Midlene er nå fordelt til kommunene, som på bakgrunn av sin tiltaksstrategi vurderer innkomne søknader.


04.02.2013

Energiflistilskudd også i 2013

Energiflisordningen videreføres i 2013, med samme tilskuddssatser og regelverk som i 2012. De nye satsene og reglene gjelder for søknader som er registrert i kommunen fra 1. januar 2013.


20.12.2012

Søk om produksjonstilskudd på nett

Ved søknadsomgangen 20. januar 2013 blir det ikke sendt ut søknadsskjema på papir til søkerne. Det er fortsatt mulig å søke på papirskjema, som kan fås ved å henvende seg til kommunen eller skrive det ut fra internett.


20.12.2012

Søk om produksjonstilskudd på nett

Ved søknadsomgangen 20. januar 2013 blir det ikke sendt ut søknadsskjema på papir til søkerne. Det er fortsatt mulig å søke på papirskjema, som kan fås ved å henvende seg til kommunen eller skrive det ut fra internett.