Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

VELG SKOG fortsetter i øst

VELG SKOG er skogbruksfamiliens egen merkevare for rekruttering til næringa.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.12.2015

Fylkesmannen initierte prosjektet i Hedmark i 2012, og siden har arbeidet vært sentralt for at utdanningsstedene og skogbruksnæringa nå samarbeider godt om rekruttering til skogutdanning fra videregående til universitetsnivå, i hele landet.

Prosjektets visjon er å bidra til å sikre skogbasert næring og samfunnet riktig og kvalitetsmessig god kompetanse, som skal sikre verdiskaping og bærekraftig ressursforvaltning. Dette skal sikre regionen den beste kompetansen som grunnlag for utvikling i skognæringen. For å klare dette ønsker prosjektet å bidra til at rekrutteringen til skognæringen sikres gjennom målrettede tiltak tilpasset næringens behov.

Hedmark var sentrale da prosjektet i sin tid ble opprettet, først regionalt og deretter nasjonalt. Dette har ikke minst hatt sammenheng med skogens betydning for fylket og det faktum at vi har en rekke utdanningstilbud som fordrer god søking. Innsatsen i Velg Skog har gitt gode resultater i foregående prosjektperiode, og søkningen til ulike skogbruksutdanninger har økt år for år. Det er derfor som et helt sentralt skogfylke, viktig for Hedmark at prosjektet følges opp regionalt, både av hensyn til rekruttering til næringa, og de konkrete utdanningstilbudene som finnes i Hedmark og Innlandet.

Det regionale prosjektet VELG SKOG ØST blir nå videreført i to nye år. Skogselskapet i Hedmark har utarbeidet en ny to-årig prosjektplan for 2016-2017. Planen omfatter region Øst, som består av Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold.

VELG SKOG ØST 2016-2017 skal driftes med Skogselskapet i Hedmark som prosjekteier. De skal være ansvarlig og ha prosjektledelsen på vegne av Hedmark, Oppland, Oslo/Akershus og Østfold. Gjennom prosjektmedarbeidere i de ulike fylkesskogselskapene skapes lokal forankring og aktivitet. Dette letter også arbeidet med en varig implementering i næring og bransje.