Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Frist 1. okt for RMP-tilskudd

Vi minner om fristen for å søke tilskudd til generelle miljøtiltak i jordbruket. Her finner du veiledningsheftet .

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.09.2016

Kontaktpersoner