Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Matproduksjon

Markedet for lokalmat er voksende, og matproduksjonen skal ivareta forbrukernes ønsker om trygg mat, kvalitet, mangfold og miljøvennlig produksjon. Statsforvalteren er pådriver for verdiskaping og næringsutvikling med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. 

Fylkeskommunen forvalter tilskuddsordninger som kan bidra til at flere matprodusenter foredler egne råvarer og tilbyr forbrukerne gode matopplevelser. Midler til bedriftsutvikling blir forvaltet av Innovasjon Norge. Næringsutvikling innen matproduksjon er blant annet knyttet til lokal matkultur og lokale spesialiteter, turisme og reiseliv, matkvalitet, helse og kompetanse.

Statsforvalteren samarbeider med andre statlige etater, Innovasjon Norge, fylkeskommunene, kommunene og ulike organisasjoner i dette utviklingsarbeidet.

Vis mer

Gå til fagområde

Dette er våre fagområder (klikk på bildet):

 

 


22.04.2016

Konkurranse; Gylne måltidsøyeblikk

Alle landets alders- og sykehjem inviteres til å delta i konkurransen «Gylne måltidsøyeblikk».


09.11.2015

Vant «Gylne måltidsøyeblikk»

Løten Helsetun fikk i dag overrakt prisen som fylkesvinner av «Gylne måltidsøyeblikk» i Hedmark.


19.06.2015

Fokus på matglede for eldre

Konkurransen «Gylne Måltidsøyeblikk» er i gang. Alle alders- og sykehjem i hele landet er invitert til å delta. Vinnerne fra hvert av fylkene går videre til en nasjonal kåring.