Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Avlingssvikt - slik behandles søknaden din

Kommunene og Fylkesmannen jobber nå for å få behandlet så mange som mulig av de nær 1500 søknadene før nyttår. Lurer du på hva som skjer med din søknad? Les videre.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.11.2018

Hedmark fylke fikk totalt 1480 søknader om erstatning etter avlingssvikt som følge av tørken i sommer. Utbetalingene går fortløpende, og du mottar vedtaksbrev i Altinn. Dersom du har likviditetsproblemer – ta kontakt med kommunen. Vi kan da sørge for at søknaden din blir prioritert.

Søknader fra produsenter av grovfôr til egne husdyr

Disse sakene prioriterer vi høyest. Sakene som tas til behandling nå får endelig utbetaling med en gang, selv om du skrev i søknaden at du ønsker forskudd.

Søknader fra produsenter av korn, grønnsaker og grovfôr til salg der all avling er levert/solgt

Kornprodusenter skal sende kopi av alle oppgjørsbrev for 2018 til kommunen for at saken kan behandles ferdig. Har du leierenset korn legger du ved bilag på både såkorn og avrens. Grovfôrprodusenter må sende kopi av salgsbilag for 2018. For å beregne forventet avling, trenger vi et oppsett fra regnskapsfører som viser solgt mengde siste seks år. Kommunen tar kontakt dersom det mangler dokumentasjon på søknaden din.

Søknader fra produsenter der ikke all avling er levert/solgt

Så snart all avling er levert/solgt skal du sende oppgjørsbrev/salgsbilag til kommunen. Først da vil kommunen ta saken til behandling. Dersom du av likviditetshensyn ønsker forskuddsutbetaling kan du ta kontakt med kommune. Du må da anslå hvor stor avlingen er totalt, og kan få utbetalt opp til 70 prosent av forventet erstatningsbeløp.

Har du allerede fått forskuddsutbetaling?

Da kommer du til å få utbetalt det resterende etter endelig behandling. Før vi kan ta saken til endelig behandling må du sende endelige opplysninger om årets avling til kommunen. For søkere med grovfôr til egne husdyr som søkte forskudd etter innsett, holder det å bekrefte at opplysningene i forskuddsvedtaket stemmer.

Kontaktpersoner