Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stor interesse for møte om driftsbygninger i landbruket

Hele 190 bønder møtte opp på fagkveld «Driftsbygninger i Landbruket» i Storsalen i Tynset Kulturhus 18. november. 

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 20.11.2014

Produsenter fra hele Fjellregionen og deler av Sør-Trøndelag hadde møtt opp på fagkvelden som hadde fokus på hvordan bygge kostnadseffektive driftsbygninger som også er gode bygg for dyrevelferd og en god arbeidsplass for bonden.

I løpet av kvelden ble det presentert gode eksempelbygg for ku, storfe og sau, og også hvordan en kan bygge driftsbygninger i heltre. Vi fikk videre presentert hvordan to unge bønder har gjennomført sitt byggeprosjekt; valg av bygningsløsninger, byggeledelse og kostnadskontroll. Innovasjon Norge informerte om finansieringsordninger, tilskudd, og anbefalinger rundt gjennomføring av byggeprosjekter.

Fagkvelden var et tiltak i Fjellandbrukssatsingen.

Alle foredragene ligger tilgjengelig i menyen på høyresiden i artikkelen.