Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fagkveld om landbruksbygg

Det arrangeres fagkveld om «Driftsbygninger i landbruket» på Tynset tirsdag 18. november med fokus på kostnadseffektive og funksjonelle bygg for storfe og sau.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.10.2014

Investering i driftsbygning er en av de viktigste valg en gårdbruker gjør. Riktig valg av bygningsløsninger, kontroll på byggeprosess og kostnader vil være avgjørende for en vellykket gjennomføring.

Hovedfokus i dette seminaret er hvordan en kan bygge kostnadseffektive og funksjonelle driftsbygninger for ku, storfe og sau.

Program for fagkvelden

Per Olav Skjølberg, fagkoordinator for landbruksbygg hos NLR vil presentere gode eksempelbygg for ku, storfe og sau. Han tar også for seg muligheter for tilbygg og ombygging.

Han vil også komme inn på tema om kontroll på byggeprosessen og byggekostnader.

Jakob Trøan fra Alvdal Skurlag AS vil presentere hvordan en kan bygge rimelige og funksjonelle driftsbygninger i heltre, - bruk av tømmerelementer. Alvdal Skurlag har i de siste årene levert/bygget driftsbygninger i heltre/tømmerelementer for storfe (både mjølkeproduksjon og storfekjøttproduksjon) og sau i hele landet.

På seminaret vil Innovasjon Norge informere om finansiering og tilskudd til driftsbygninger.

Til slutt vil to gårdbrukere presentere hvordan de har gjennomført sitt byggeprosjekt, - valg av bygningsløsninger og gjennomføring av selve byggeprosessen.

Sted: Tynset kulturhus, Storsalen
Tidspunkt: 18. november kl. 19.30-22.15
Påmelding: innen 13. november til 62 47 14 09 (kl 09.00-13.00) eller e-post.
Gratis inngang

Seminaret arrangeres av Fylkesmannen i Hedmark sammen med Norsk Landbruksrådgivning.