Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Utfordringsbildet i Sør-Østerdal

Fylkesmannen og  formannskapene i Sør-Østerdal møttes til felles samling for å drøfte utfordringsbilde, kommunereform og samarbeidsløsninger.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.05.2016

Her finner du status og utfordringsbildet presentert av

Fylkesmannens presentasjoner