Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Slik har regionene i Hedmark jobbet med reformen.

Tabellen nedenfor gir en oppsummering av utredninger, innbyggerhøringer med mer utført i perioden 08.2014 - 07.2016. Du kan klikke deg inn på dokumentene. De blir publisert etter hvert som de kommer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.05.2016

 

Utredninger og avtaleutkast

Folkemøter

Spørre-
undersøkelser

Kommune-
styre
vedtak juni 2016

Alle kommuner

Vedtak om oppstart

 

 

Oppsummert

Hamarregionen

Felles

 

Felles

 

Hamar

 

Ja

 

Se her

Ringsaker

 

Ja

 

Se her

Løten

 

Ja

Folkeavstemning

Se her

Stange

 

Ja

Se her

Se her

Glåmda

len

Felles

 

Felles

 

Kongsvinger

Se merknad

 

Se her

Se her

Nord-Odal

Intensjonsavtale

Felles plattform

Ja

Se her

Folkeavstemming 12.9.16

Se her

Sør-Odal

Intensjonsavtale

Felles plattform

Sammendrag

Ja

Se her

Se her

Eidskog

Se merknad

Ja

Se her

Se her

Utredning

Utredning -mindretalllet

Grue

Stoppet prosessen mai16

Ja

Se her

Se her

Åsnes

Intensjonsavtale

Ja

Se her

Se her

Våler

https://www.vaaler-he.kommune.no/om-valer/kommunereformen/

F.skapet april16

Ja

Se her

Innbyggerhøring 170616

 

Folkeavstemming

september 16

Sak 30.05.16

Se her

Sør-Østerdal

Felles

 

 

 

Elverum

 

 

Se her

Se her

Trysil

 

Ja

Se her

Innstilling

Åmot

 

Nei

Se her

Se her

Stor-Elvdal

 

Ja

Se her

Se her

Engerdal

http://www.engerdal.kommune.

no/kommunereformen/Sider/side.aspx

 

 

Ja

Se her

Se her

Nord-Østerdal

Utredning i regionrådet
6k-utredningen
Vedlegg til 6k
3k-utredningen
Video 3k - se også vår Facebookside

 

Se her 070616

 

Rendalen

 

Ja

Se her

Se her

Tolga

 

Ja

Se her

Se her

Tynset

 

Ja

Se her

Se her

Alvdal

 

Ja

Se her

Se her

Folldal

 

Ja

Se her

Se her

Os

Røros/Holtålen
Intensjonsavtale
Samarbeidsavtale

Ja

Folkeavstemming

Se her

Se her

Merknad: Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal og Eidskog hadde møte 11.05.2016 og diskuterte intensjonsavtale. Her ble det enighet om ikke å gå videre med intensjonsavtale for en regionkommune. Nord-Odal og Sør-Odal kommuner skal utarbeide intensjonsavtale.