Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Regionale utfordringsbilder

Fylkesmannen i Hedmark har laga  utfordringsbilder for regionene  sett opp mot de fire hovedmålene i reformen.

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.05.2016

Disse utfordringsbildene vil sammen med utredninger, kommunestyrevedtak og annen faktakunnskap, bli lagt til grunn når fylkesmannen  skal gi sin anbefaling om kommunereformen høsten 2016.   Fylkesmannen ber derfor regionen melde tilbake dersom det er vurderinger dere mener er feil eller trenger presiseringer:

Utfordringsbildene med svar fra kommuner er  her:

Glåmdalen

Nord-Østerdal

Sør Østerdal 

Hamarregionen