Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Ordførermøte 060916

Fylkesmannen inviterte til ordførermøte i dag for å få innspill til  sin anbefaling på kommunereformen i Hedmark.

16  kommunestyrer i  Hedmark vil bestå som egne kommuner  med interkommunalt samarbeid. Kongsvinger og Hamar vil bygge større kommuner. Våler, Åsnes, Nord-Odal og Sør-Odal er fortsatt i prosess og har sluttbehandling i september. 

Det ble mye diskusjon om interkommunalt samarbeid og ordførerne begrunna hvorfor interkommunalt er ansett som en bedre løsning enn sammenslåing.  Eget referat blir laga på dette.

   Her kan du lese innledningen til assisterende fylkesmann.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.09.2016