Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Hva mener innbyggerne i Glåmdalen ?

kommunene i Glåmdalen har spurt sine innbyggere om hva de mener om framtidig kommunestruktur. Skal Glåmdalen bestå av 7 kommuner  eller skal det bygges nye  og større  kommuner? Spørreundersøkelsen er et nyttig verktøy for kommunestyrene  når de skal gjøre sitt vedtak om framtidas kommunestruktur innen 1.7.2016. 

Bilde er fra et kommunestyremøte i Kongsvinger.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.01.2016

Det er valgt ut 300 innbyggere pr kommune og 400 i Kongsvinger kommune.   På  spørsmålet om kommuner skal bestå som i dag eller  om det skal satses på sammenslåing, svarer folket slik:

 

Kommune

Sammenslåing

Bestå alene

Vet ikke

Våler

52%

42%

5%

Åsnes

73 %

23%

4 %

Grue

62%

33%

5%

Nord-Odal

44%

51%

5%

Sør-Odal

70%

27%

3%

Kongsvinger

55%

40%

5%

Eidskog

37%

59%

5%

Våler kommune: Spørreundersøkelse

Åsnes kommune: Spørreundersøkelse

Grue kommune: Spørreundersøkelse

Kongsvinger  :  Spørreundersøkelse

Eidskog kommune:Spørreundersøkelse

Sør-Odal kommune : Spørreundersøkelse

Nord-Odal kommune: Spørreundersøkelse