Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Glåmdalen- felles formannskapsmøte

Representanter fra Fylkesmannen og formannskapene i Glåmdalen møttes 20.04.16 og diskuterte status  og utfordringsbilde  for Glåmdalen. Innovasjon, økonomi, hvordan styrke skoleresultater, attraktive fagmiljøer, helse- og sosiale tjenester i framtida ble diskutert. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.04.2016

 

Ordførerne hadde gode muntlige presentasjoner for status og utfordringsbildet i sin kommune.  

Her finner du foredragene  som foreligger sktriftlig: 

Utfordringsbilde for Glåmdalen - sett fra Fylkesmannen .

Helse-og sosiale tjenester i framtida ved fylkeslege Trond Lutnæs

Veien til intensjonsavtale ved  Geir Almlid, Distriktssenteret.

Veien videre fram til 1.10.16 ved Marit Gilleberg

Oppsummering fra gruppearbeidene finner du her.