Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fylkesmannens anbefaling om kommunestruktur.

KMD har kommet med bestilling til  Fylkesmannens  anbefaling

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 13.06.2016

Anbefaling skal baseres på

  • De lokale prosessene
  • Kriterier for god kommunestruktur
  • Vurdering av  måloppnåelse av de 4 målene i  kommmunereformen  :
  1. Likeverdige tjenester
  2. Bærekraftig og økonomisk robuste kommuner
  3. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
  4. Styrket lokaldmokrati  

Se brev og malen her