Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kommunal styring

Statsforvalteren skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Statsforvalteren skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


19.12.2018

Velkommen til Innlandet!

Vi ønsker God jul, Godt nytt år og velkommen til et nytt fylkesmannsembete i 2019. Vi håper at du er nysgjerrig på oss og vil følge med på hva vi driver med.


23.11.2018

Skjønnsmidler til innovasjons- og fornyingsprosjekter 2019

Fylkesmannen har holdt tilbake 12,6 mill. kroner av skjønnsmidlene for 2019 til uforutsette hendelser og innovasjons- og fornyingsprosjekter.


22.11.2018

Saksbehandlingstid på grunn av sammenslåingen

Fylkesmennene i Oppland og Hedmark slår seg sammen til Fylkesmannen i Innlandet fra nyttår. Hovedsaksbehandlingssystemet i embetene ligger derfor nede fra 17. desember og til etter jul. Dette får konsekvenser for vår saksbehandlingstid.


01.11.2018

Ordførermøte på Høsbjør 8-9.november

Ordførere og rådmenn inviteres til samling på Høsbjør 8 og 9 november.


13.07.2018

Åsnes kommune ut av ROBEK

Åsnes kommune meldes ut av ROBEK (Register Om BEtinget godkjenning og Kontroll)


28.06.2018

Fylkesmannen.no i ny drakt

Fra i dag, fredag 29. juni, kommer Fylkesmannens hjemmeside i nytt design. Innholdet er stort sett det samme som før.


06.06.2018

Ordførermøte 31 mai og 1 juni

Fylkesmannen hadde møte med ordførere og rådmenn på Høsbjør 31 mai og 1 juni. Innleggene kan du lese under dokumenter.


19.04.2018

Nå sender vi digital post i Hedmark

Fylkesmannen sender nå digitale brev til hedmarkingene. Hva bør du gjøre?


21.03.2018

Digital post til deg frå oss

Snart sender alle fylkesmennene breva til privatpersonar som digital post. Har du oppretta digital postkasse?


17.01.2018

Skjønnsmidler til prosjekter 2018

Reduserte rammer fører til at kommunene ikke kan søke på skjønnsmidler til nye prosjekter i 2018.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel