Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Stange kommune har brutt loven

Stangehjelpa sikrer ikke forsvarlig helsehjelp når det ikke systematisk settes diagnoser eller føres journal på riktig måte

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.09.2017

Fylkesmannen i Hedmark åpnet tilsynssak mot Stange kommune/Stangehjelpa etter et debattinnlegg som psykologspesialist Birgit Valla, leder av Stangehjelpa, skrev i Psykologtidsskriftet samt på NAPHAs nettsider i fjor. Der fremkom det at Stangehjelpa ikke diagnostiserer, ei heller anvender kartleggingsverktøy eller alltid skriver journal.

Tilsynssaken har vekket oppsikt og har blant annet blitt grundig referert til i denne artikkelen i Psykologtidsskriftet.

Stangehjelpa har fått positiv omtale av blant annet helseminister Bent Høie, for å ha et lavterskeltiltak som er tilgjengelig for alle. Etter at Helse- og omsorgsdepartementet ble kjent med at det kan være usikkerhet knyttet til hvordan deler av helselovgivningen skal praktiseres ved lavterskeltilbud, ble det i juni sendt ut et rundskriv som avklarer reglene om diagnostisering og dokumentasjon.

Fylkesmannen har hatt et møte med Stange kommune for å diskutere saken. De påpekte pliktbruddene vil bli fulgt opp gjennom et tilsyn i Stange i november.