Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til svømmeopplæring

Fylkesmannen deler ut tilskudd for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring. Her finner du søknadsprosedyrer og retningslinjer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.01.2018

Fylkesmannen i Hedmark er tildelt midler i 2018 som skal benyttes til svømmeopplæring for barn i barnehager.

Tilskuddet skal bidra til at kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan gjennomføre tiltak for å gi barn i barnehage tilstrekkelig svømmeopplæring slik at barna blir trygge i vann. Målet er å gi barna bedre svømmeferdigheter.

Søknadsprosedyre og retningslinjer finner du under vedlagte dokumenter.

Søknadsfristen er 16. februar 2018. Søknader som kommer inn etter søknadsfristen vil bli behandlet fortløpende fram til midlene er brukt opp.

Søknaden sendes elektronisk til Fylkesmannen i Hedmark: fmhepost@fylkesmannen.no, merkes søknad svømmeopplæring barnehage.