Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fantastisk svarprosent på kartleggingsundersøkelsen

Kartleggingsundersøkelsen "Kultur for læring" for barnehager en nå avsluttet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.12.2017

Barnehagesektoren i Hedmark fylke har lagt ned en formidabel innsats rundt kartleggingsundersøkelsen. Forskningsmessig er det sjeldent at det oppnås så høy svarprosent. Fylkesmannen i Hedmark vil benytte anledningen til å takke alle involverte som har bidratt til slike flotte resultater. Sjekk svarprosenten for Hedmark på høyre side.

Dokumenter