Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne

Kommunene kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som er omfattet av grunnskoleopplæringen. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.10.2018

Kunnskapsdepartementet ønsker å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter. Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. I læreplanen er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. trinn.

Kommunene kan søke om 1750 kroner per elev. Søknadene behandles løpende.

Søknaden sendes fmhepost@fylkesmannen.no