Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Klage på standpunktkarakterer

Her finner du informasjon om klager på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 30.05.2018

Informasjon til elever

Informasjon til faglærere

Informasjon til skolen