Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Fagdager i engelsk, norsk og matematikk 2018

Fylkesmennene i Hedmark og Oppland inviterte i september lærere i ungdomsskolene og VO-sentrene til fagdager i norsk, engelsk og matematikk.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.09.2018

Presentasjonene fra fagdagene finner du her.