Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Informasjon om sluttvurdering og klagebehandling

Fylkesmannen har utarbeidet informasjon om sluttvurdering og klagebehandling til hjelp for elever, foresatte og ansatte ved grunnskolene i Hedmark.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2015

Elever eller foresatte som vil klage på karakterfastsettelsen, sender klagen til skolen.

Eleven skal så få faglærers begrunnelse for den karakteren som er satt.

Dersom eleven etter å ha fått lærers begrunnelse fortsatt vil klage på karakteren, sender skolen klagen og lærers begrunnelse til Fylkesmannen som er klageinstans i slike saker. 

Fylkesmannen har utarbeidet informasjon om sluttvurdering og klagebehandling til hjelp for elever, foresatte og ansatte ved grunnskolene i Hedmark. Dette finner du under "Relaterte dokumenter" til høyre på denne siden.