Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Svømming i barnehager - rapportering på tilskudd

Alle mottakere av tilskudd til svømmeopplæring for barnehager må rapportere om bruken av midlene innen utgangen av 2018. Fylkesmannen har utarbeidet et eget skjema som skal brukes til å rapportere.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 23.11.2018

Skjemaet finner du her