Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Pukkellaks i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark arrangerte et seminar på Svanhovd i Pasvik 7. og 8. februar, for å få frem kunnskap om pukkellaks fra forskere og forvaltere i Russland, Finland og Norge. Det ble presentert informasjon som viser at pukkellaks konkurrerer med laks, sjøørret og sjørøye.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.03.2018

Bakgrunnen for seminaret var at pukkellaks er en fremmed art som skader naturmangfoldet vårt og fordi det ble registrert mye pukkellaks i Finnmark og landet for øvrig i 2017. Fylkesmannen i Finnmark mente at det var på høy tid å finne ut mer om hva man kan forvente i fremtiden med hensyn til innvandrende pukkellaks og eventuelle negative effekter som et resultat av dette.

Det ble formulert felles konklusjoner fra deltakerne på seminaret. Den fremste konklusjonen var at pukkellaksen er en trussel mot lokale lakse-, sjøørret og sjørøyebestander. Videre så man et felles behov for videre samarbeid om overvåkning, kunnskapsinnhenting og utfisking av pukkellaks.

Fylkesmannen i Finnmark vil i 2018 trappe opp arbeidet med utfisking av pukkellaks og kartlegging av utbredelse i vassdrag i Finnmark.

------------

English summary

The Office of the Finnmark County Governor arranged 7.-8th February an international seminar on pink salmon (Oncorhynchos gorbusha), at Nibio Svanhovd in Pasvik. The aim of the seminar was to gather knowledge on the species from Russian, Finnish and Norwegian researchers and managers. In the course of the seminar results from both research and monitoring activities showing effects on and competition between the pink salmon and endemic salmonid fish. 

Background for the seminar is that pink salmon is an invasive species and naturally not part of the Norwegian biodiversity, and also the massive pink salmon invasions in Finnmark county and along the Norwegian coast line in general in 2017. It is important to get more knowledge and also to get clearer indications of the concequences of such invasions.

To highlight some of the joint conclusions from the meeting; information presented indicate that pink salmon represent a threat to endemic salmonid species and that an arena for cooperation, knowledge exchange and monitoring on pink salmon should be established.

The Office of the Finnmark County Governor will in 2018 intensify the pink salmon monitoring, mitigation and eradications actions in Finnmark county rivers.

Joint recommendations from the meeting

Abstract report

Russian version of the abstract report