Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Søknadsfrist for produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd 15. oktober

Søknadsfristen for både produksjonstilskudd i jordbruket og for regionale miljøtilskudd er 15. oktober. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 29.09.2017

Du kan lese mer om produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratets nettsider. Søknaden fylles ut elektronisk i Altinn.

Alle som søker produksjonstilskudd kan også søke regionale miljøtilskudd. Innenfor regionale miljøtilskudd kan du søke tilskudd til en rekke miljøtiltak på egen gård. Les mer i veiledningsheftet. Søknad kan sendes elektronisk i Altinn, eller ta kontakt med din kommune for å levere søknad på papir.

Ta kontakt med kommunen din om du trenger hjelp til å fylle ut din søknad om produksjonstilskudd eller regionale miljøtilskudd