Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Trainee i landbruket – en modell for framtidige generasjonsskifter?

Finnmark har gjennomført et tre-årig prosjekt der målet var å prøve ut ei ordning med trainee i landbruket, kombinert med nettbasert undervisning fram til agronomeksamen. 5 gårdsbruk har deltatt i 3 år.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 24.11.2014

Bakgrunn for prosjektet var den store nedgangen blant melkeprodusentene i Finnmark. Mange melkebruk har blitt lagt ned når den eldre generasjonen avvikler? Hvordan få til vellykkede generasjonsskifter der ungdommen fører videre drifta?

Et pilotprosjekt for utvikling og utprøving av trainee i landbruket kombinert med nettbasert agronomutdanning ble satt i gang. 5 gårdsbruk/bedrifter med melkeproduksjon har deltatt i prosjektet som har gått over 3 år. Gårdbrukerne har vært mentorer for egne barn som har vært trainee. I tillegg har det vært benyttet eksterne mentorer.

Dette har vært et brukerstyrt prosjekt der deltakerne har bestemt over egne aktiviteter i forhold til traineens opplæringsbehov. 

Prosjektet må sies å ha nådd sitt mål om å prøve ut ordningen. Det er gjort gode erfaringer som man kan bygge på i en eventuell ny trainee-periode. Resultat i løpet av prosjektperioden er at to bedrifter har gjennomført generasjonsskifte, den tredje står for tur, og de to siste inngår i kompaniskap i bedriften. Vi har sett konkrete utviklingsresultater hos samtlige deltakere.

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge og deltakende bedrifter. I tillegg har Fylkesmannen i Finnmark vært inne med Bygdeutviklingsmidler og midler til prosjektledelse. Finnmark fylkeskommune har finansiert størstedelen av den nettbaserte agronomundervisningen.

Nordlandsforskning har laget en rapport om Traineeprosjektet. Den konkluderer med at prosjektet har nådd sitt mål om å prøve ut ordningen med trainee i landbruket. De kommer også med anbefalinger ved en eventuell fortsettelse.