Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Prosjeknettverk for Finnmark

Sør-Varanger kommune og Fylkesmannen i Finnmark samarbeider om et prosjektfaglig nettverk for kommunene i Finnmark. Nettverket er nyttig for mange. For eksempel hvis du skal lede et prosjekt i en kommune, hvis du ønsker å lære mer om prosjekt som arbeidsmetode eller hvis du trenger ideer til hvordan du kan få til utvikling i din kommune. 

Kommunene stilles overfor stadig strengere krav til blant annet tjenesteutførelse og det er hele tiden en forventning om utvikling og forbedring. Prosjektarbeid er en egnet metode for utviklingsarbeid og prosjektnettverket er et virkemiddel for å stimulere til utvikling i kommuene og til å øke kommunenes kompetanse på prosjektarbeid/prosjektledelse.

Prosjektnettverket har samlinger der deltagerne møtes og får faglig påfyll. Mellom samlingene kan deltagerne bruke hverandre for erfaringsutveksling eller benytte kompetansen til nettverksleder Elvira Røst. 

Det legges opp til to samlinger i nettverket årlig en på våren og en om høsten. I 2017 har samlingene vært delt med to samlinger i Øst-Finnmar og to i Vest-Finnmark. På samlingene får deltagerne lære om teoretisk og praktisk prosjektarbeid. I tillegg får de en arena for å knytte kontakter, utveksle erfaringer og diskutere utfordringer. Leder for nettverket er Elvira Røst som er en erfaren prosektleder fra Sør-Varanger kommune. Hun kan også støtte kommunene med råd og veiledning i praktisk prosjektarbeid mellom nettverkssamlingene. 

2017 var oppstatsåret for prosjektnettverket. Evaluering etter nettverkssamlingene høsten 2017 viser at kommunene ønsker at Fylkesmannen viderefører nettverket og at det bygges opp en erfaringsbase/veileder basert på innhold fra nettverkssamlingene og andre interne eller eksterne ressurser med fokus på prosjektarbeid og utvikling. 

Erfaringsbasen er opprettet og vi ønsker tilbakemelding på hvordan vi kan gjøre den bedre og hvordan vi kan forbedre nettsidene om Kommunal fornying/utvikling. Tilbakemelding kan gis til Elvira Røst eller Espen Larsen