Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

19.12.2018

Alle reinbeitedistriktene i Finnmark har nå godkjente bruksregler

12. desember godkjente Fylkesmannen bruksregler for reinbeiteområdene til reinbeitedistrikt 30B Guovdojohtolat i Vest-Finnmark. Det betyr at alle reinbeitedistriktene i Finnmark nå har godkjente bruksregler.


17.12.2018

Vi søker kandidater til Nordnorsk økomatpris 2019

Vet du om noen som fortjener å vinne en pris for å fremme økologisk mat eller økologisk produksjon i Nordland, Troms eller Finnmark? Send ditt forslag, med begrunnelse til Fylkesmannen, innen 15. januar 2019.


30.11.2018

Søk om midler til opprydding av marin forsøpling

Miljødirektoratet og Handelens miljøfond deler ut penger til lag, foreninger og andre som ønsker å bidra til opprydding av marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer på det sterkeste finnmarkinger til å benytte muligheten og søke om midler. Første søknadsfrist er allerede 15. desember.


27.11.2018

H.K.H. Kronprinsen besøker Porsanger kommune - Tre stammers møte, ungdom og gründere

12. desember besøker Kronprins Haakon Lakselv i Porsanger kommune. Han skal besøke Bærtua barnehage for å høre om prosjektet «Kvensk språkreir», møte elevene på Lakselv videregående og få en omvisning på Antikstore. Der skal han også møte andre gründere fra Finnmark.


06.11.2018

Opplæringskurs i databasen Grunnforurensning

Når kommunen arbeider med forurenset grunn, må de bruke databasen Grunnforurensning. 29. november blir det fagdag om det nye fagsystemet.


02.11.2018

Bør du ha jodtabletter hjemme?

Fra 1. november kan du kjøpe jodtabletter reseptfritt på apoteket. Tablettene kan verne mot kreftsykdom av radioaktivt utslipp etter en atomulykke. Barn og unge under 18 år, gravide og ammende bør ha jodtabletter hjemme. I spesielle tilfeller kan også alle under 40 år blir rådet til å ta jodtabletter.


01.11.2018

Prøveordning for virkemidler ved lisensfelling av jerv

Klima og miljødepartementet har vedtatt å forlenge prøveordningen for bruk av kunstig lys ved lisensfelling av jerv. Forlengelsen gjelder ut jaktåret 2018/2019.


29.10.2018

Stian Lindgård blir ny assisterende fylkesmann for Fylkesmannen i Troms og Finnmark

1. januar 2019 slås Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Finnmark sammen til ett embete med hovedsete i Vadsø og kontorsteder i Tromsø, Kautokeino, Karasjok og Målselv. Det nye embetet får to assisterende fylkesmenn. Stian Lindgård blir assisterende fylkesmann ved hovedsetet i Vadsø.


22.10.2018

Du er en del av Norges beredskap

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss, jo bedre rustet er vi som samfunn i en krise. På sikkerhverdag.no finner du konkrete råd om hva du kan gjøre for å forberede deg og dine best mulig.


11.10.2018

Matglede for eldre – viktig for helsa

«Jeg er ikke sulten», sa sametingsråd Berit Marie Eiras mor da hun fikk servert en trist tallerken ris med litt saus på sykehjemmet. Hva kan vi gjøre for å skape gode måltidsopplevelser og redusere underernæring hos eldre?


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Følg oss på sosiale medier