Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Lisensfelling av ulv starter 1. oktober

Det kan felles to ulver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2017/2018. Fellingsperioden starter søndag 1. oktober 2017 og varer ut mars 2018 om ikke kvoten fylles tidligere.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 28.09.2017

Rovviltnemnda i region 2 har vedtatt at det kan felles inntil to ulver i regionen (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder) under fellingsperioden 1. oktober 2017 til og med 31. mars 2018. Fellingsperioden avsluttes tidligere om kvoten fylles. 

Nærmere bestemmelser og vilkår for utøvelse av lisensfellingen, herunder viktige telefonnumre for rapportering om felt ulv, finner du i informasjonsdokumentet som kan lastes ned i kolonnen til høyre. Her finnes også Rovviltnemndas vedtak og saksgrunnlag. Nemndas vedtak ligger i Miljøvedtaksregisteret

Status for lisensfelling for du ved å ringe automatisk telefonsvarer 32 26 67 00 (Fylkesmannen i Buskerud).