Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Kvotejakt og lisensfelling

Rovviltbestandene reguleres ved jakt og felling

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 18.01.2013

Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer fastsatt av den regionale rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Dersom det er nødvendig å regulere veksten i en bestand av brunbjørn, jerv og ulv, kan den regionale rovviltnemda eller Miljødirektoratet åpne for lisensfelling. I likhet med skadefelling har lisensfelling til hensikt å begrense skade på husdyr og tamrein, men lisensfelling er ikke knyttet til konkrete skadesituasjoner. Lisensfellingsperioden varierer ut i fra den enkelte arts økologi og yngletid.


Publisert 06.10.2018

Gjenværende kvoter for lisensfelling av ulv og jerv

Gjenværende kvote for lisensfelling av ulv er ett dyr felles for hele regionen. Gjenværende kvote for lisensfelling av jerv er to dyr felles for hele regionen.


Publisert 26.09.2018

Lisensfelling på ulv starter 1. oktober

Det kan felles to ulver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2018/2019. Fellingsperioden starter mandag 1. oktober 2018 og varer ut mars 2019 om ikke kvoten fylles tidligere.


Publisert 08.09.2018

Lisensfelling på jerv startet 10. september

Det kan felles to jerver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2018/2019. Fellingsperioden varer fra 10. september 2018 til og med 15. februar 2019.


Publisert 28.09.2017

Lisensfelling av ulv starter 1. oktober

Det kan felles to ulver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2017/2018. Fellingsperioden starter søndag 1. oktober 2017 og varer ut mars 2018 om ikke kvoten fylles tidligere.


Publisert 08.09.2017

Lisensfelling på jerv starter 10. september

Det kan felles to jerver i rovviltregion 2 under lisensfelling i 2017/2018. Fellingsperioden varer fra 10. september 2017 til og med 15. februar 2018.


Publisert 03.02.2017

Gaupejakta 2017 er avsluttet

Gaupejakta i rovviltregion 2 er avsluttet etter at hunndyrkvoten ble fylt den 2. februar. Totalt ble det skutt 5 dyr i regionen, hvorav 2 voksne hunndyr og 3 hanndyr.


Publisert 30.01.2017

Kvotejakt på gaupe starter 1. februar

Rovviltnemnda i region 2 har bestemt at det kan jaktes på 3 gauper i Buskerud fra jaktstart 1. februar.


Publisert 30.01.2017

Gaupejakta 2017

Status per 2. februar kl 17.30:

Hunndyrkvoten er fylt og jakta er avsluttet i hele rovviltregion 2. 

Se dokument i menyen til høyre for resultatet fra årets jakt.


Publisert 09.11.2016

Kvotejakt på gaupe i 2017

Rovviltnemnda i region 2 Sør-Norge har vedtatt kvote for jakt på gaupe i 2017. Kvoten ble satt til 10 gauper, hvorav to hunndyr ett år eller eldre. To dyr holdes tilbake som reservekvote. Kvotejakta varer i to måneder med start 1. februar.


Publisert 06.10.2016

Ulv skutt i Aust-Agder

En ulv ble skutt under lisensfelling ved Oland i Froland kommune på formiddagen 6. oktober.