Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Åpner ikke for kvotejakt på gaupe i 2018

Rovviltnemnda i region 2 har vurdert kvotejakt på gaupe i møtet den 9. november, og kommet frem til at det ikke skal åpnes for jakt i 2018.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 09.11.2017

Rovviltnemnda i region 2 viser til at gaupebestanden ligger under det nasjonalt fastsatte målet for regionen. For å sikre at bestandsmålet nåes før jakt i 2019 finner nemnda ikke grunnlag for å åpne for kvotejakt på gaupe i 2018.

Beslutning om ikke å åpne for jakt er ikke et enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages.

Se vedtaket i dokumentet i menyen til høyre.

Eventuelle henvendelser rundt beslutningen kan rettes til rovviltnenmdas leder Jørund Ruud (jorund.ruud@t-fk.no / tlf 909 13 996). 

Du kan lese mer i utkast til protokoll for møte i rovviltnemnda 9. november 2017.