Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Gårdskompostering - veiledning og loggføring

Det er registreringspliktig å lage gårdskomposter over 1 tonn tørrstoff, med mindre de bare består av hage- og parkavfall. Formålet er å begrense faren for spredning  av farlige skadegjørere, uønsket smitte og avrenning av næringsstoffer gjennom en forsvarlig komposteringsprosess.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 31.07.2018

Vedlagt finner dere skjema for å registrere hvilke råvarer dere tar inn i komposten og en logg/ utvidet logg for ulike målinger gjennom komposteringsprosessen (temp., fuktighet, lukt mm.). Skjemaene finnes i både word og pdf. Så velger dere selv om dere vil føre på papir eller elektronisk.

Veiledningen som er utarbeidet i samarbeid mellom Fylkesmannen i Buskerud og Norsk Landbruksrådgiving, inneholder tips om plassering og sammensetning av komposten, hva som skal loggføres og gjeldende regelverk.