Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Autorisasjonsordningen for plantevern

Alle som vil forhandle, kjøpe og/eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng, må ha et autorisasjonsbevis.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.08.2016

Om plantevernkursene
Det er to typer kurs; førstegangskurs og fornyingskurs. Førstegangskurset skal ha en teoridel på 12 timer, en 7 timers praksisdag og avsluttende eksamen som må bestås. Ved fornyelse av autorisasjon kreves det et kurs på 7 timer i tillegg til en avsluttende oppgave som må bestås, eller at du gjennomfører det nettbaserte autorisasjonskurset.

Fornyingskurs på nett

Du kan fornye autorisasjonsbeviset ditt på nett. Innlogging til kurset finnes på denne nettsiden. Her ligger også veiledninger til hvordan kurset fungerer samt svar på ofte stilte spørsmål. Innloggingen skjer ved hjelp av MinID eller BankID. Se informasjon på nevnte side om innlogging m.m.

Prisen for det nettbaserte fornyingskurset er 870,-. Prisen følger Mattilsynets gebyrsatser.

Det er opprettet en egen e-postadresse for henvendelser om kurset: autorisasjonskurs@mattilsynet.no.

Det nettbaserte kurset går ut på å jobbe seg gjennom de ulike kursmodulene, før man tar eksamen hjemme på nett. Lærebøker vil også være tilgjengelig på nett. For de som fortsatt ønsker tradisjonelle fornyingskurs med klasseromsundervisning, vil våre kursarrangører fortsatt arrangere noen av disse. Se kursoversikt nedenfor.

Et førstegangskurset som vil være delvis nettbasert er under utvikling.

Les mer hos Mattilsynet.

Autorisasjonsbevis
For å få et autorisasjonsbevis etter bestått eksamen må du kontakte landbruksforvaltningen i kommunen. De vurderer hvem som er berettiget autorisasjon. Deretter vil Mattilsynet sende ut autorisasjonsbeviset. Autorisasjonsbeviset gjelder i 10 år fra avlagt eksamen/oppgave.

Fylkesmannens landbruksavdeling er ansvarlig for at det arrangeres kurs, eksamensgjennomføring, kursbevis og oppdatert autorisasjonsdatabase.

Kurs høstsemesteret 2018

1. november 2018, klokka 08:15-16:00. Rosthaug vgs. avd. Buskerud. Førstegangs- og fornyingskurs. Eksamen samme dag, klokka 17:00-18:00. Arrangør: Studieforbundet for næring og samfunn avd. Buskerud, Landbruk og Norsk landbruksrådgiving Østafjells.

Autorisasjonskurs i Buskerud 2019

30. mars 2019, klokka 08:15-16:00. Buskerud vgs. teoridel, førstegangs- og fornyingskurs. OBS! Praksisdag og eksamen 1. april 2019. Arrangør: Studieforbundet for næring og samfunn avd. Buskerud, Landbruk og Norsk landbruksrådgiving Østafjells. 

4. april 2019. Fornyingskurs grøntanlegg. Arrangør: Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget.

24. april 2019, klokka 08:15-16:00. Felleskjøpet avd. Gol. Teoridel, førstegangs- og fornyingskurs. OBS! Praksisdag og eksamen 25. april 2019. Arrangør: Studieforbundet for næring og samfunn avd. Buskerud, Landbruk og Norsk landbruksrådgiving Østafjells.

24. april og 2. mai 2019. Førstegangskurs grøntanlegg, kurs over to dager. Eksamen 2. mai. Arrangør: Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget.

6. november 2019, klokka 08:15-16:00. Felleskjøpet avd. Kongsberg. Teoridel, førstegangs- og fornyingskurs. OBS! Praksisdag og eksamen 7. november 2019. Arrangør: Studieforbundet for næring og samfunn avd. Buskerud, Landbruk og Norsk landbruksrådgiving Østafjells.

Kontaktinformasjon for påmelding:

Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget, tlf. 32831010 eller e-post soa@soasenter.no. Merk at de kjører kurs for Grøntanlegg. 

Studieforbundet for næring og samfunn avd. Buskerud, Landbruk og Norsk Landbruksrådgiving Østafjells. Ingrid B. Terum, mobil 91116080 eller e-post IngridT@naeringogsamfunn.no

 

Tilleggskurs for gnagermidler

Informasjon om autorisasjonsordningen for gnagermidler finner dere her.

Kurskalender for autorisasjonskurs gnagermidler finner dere på Norsk Landbruksrådgiving sin nettside.