Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor skal stimulere til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven. 

Målgruppen for ordningen vil være sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester og andre som er nær ved å komme i en slik situasjon. 

 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.01.2017

Samlet beløp til tilskuddsordningene utvikling av sosiale tjenester og tilskudd til oppfølging i bolig  er omlag kr. 155 mill. Det er begrenset med midler til nye tiltak i 2017 da mye av midlene er bundet opp i pågående tiltak

Overordnede mål er:

  • Et helhetlig og samordnet tjenestetilbud tilpasset brukernes behov
  • Økt kvalitet på tjenestene

 Det vil bli lagt særlig vekt på å videreutvikle tiltak som bidrar til å få målgruppen over i arbeid og aktivitet. Ordningen skal støtte opp om nasjonale mål og prioriteringer

KunngjRegelverk og søknadskjema ligger  høyre side.

Send signert og scannet søknadsskjema til Fylkesmannen i Buskerud med e post: fmbupost@fylkesmannen.no merket  med navnet på tilskuddsordningen.

Søknadsfrist er 1. mars 2017

Kommuner som mottok tilskudd til bekjempelse av barnefattigdom i 2016 kan benytte ovennevnte regelverk og søknadsskjema.