Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig

NAV kontor og kommuner som mottok tilskudd til oppfølgingstjenester i bolig i 2016 kan søke på denne ordningen. Målet med orndingen er å styrke og utvikle de ordinære tjenestene slik at de kan ivareta bostedsløse og rusmiddelmisbrukeres behov for oppfølgning i bolig

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 04.01.2017

Ordningen skal støtte opp om nasjonale mål og prioriteringer.

Samlet beløp er til ordningene tilskudd til utvikling av sosiale tjenester og tilskudd til oppfølgingstjenester er omlag kr. 155 mill. Det er begrenset med midler til nye tiltak i 2017 da mye av midlene er bundet opp i pågående tiltak. Søknad om videreføring blir prioritert. 

Regelverk og søknadsskjema finner du på høyre side. Samme dokumenter på nynorsk kan sendes på forespørsel.

Søknadsfrist er 1. mars. Søknad må signeres og scannes før den sendes til Fylkesmannen i Buskerud på e- post fmbupost@fylkesmannen.no Merk med navnet på ordningen.