Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Tilskudd for 2017 til forebygging av abort og uønskede svangerskap

Det er nå mulig å søke om tilskuddsmidler for 2017 til forebygging av abort og uønskede svangerskap - implementering av seksuell helse i det lokale folkehelsearbeidet. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 06.01.2017

Tilskuddsordningen er tilknyttet den nasjonale satsingen "Oppfølging av Forebygging av uplanlagt svangerskap og abort - strategier for bedre seksuell helse". Midlene tildeles fra Statsbudsjettet 2017, kapittel 762 post 73.

NB: Beløpet til fordeling i Buskerud er ikke avklart ennå. Beløpet i 2016 var på 375.000 kr.

Helsedirektoratet har også utlyst midler til samme formål for tiltak og satsinger på nasjonalt nivå. Se deres utlysning i lenken til Helsedirektoratet i høyre meny. 

VIKTIG INFORMASJON: 2017 er siste år for fordeling av dette tilskuddet via fylkesmennene.

Ny nasjonal strategi for seksuell helse iverksettes fra 2018. Et av hovedmålene i strategien er å integrere seksualitet i det generelle helse- og folkehelsearbeidet, noe som vil gi en styrking av dagens arbeid. Fylkesmannen vil fortsatt ha en rolle i implementeringsarbeidet lokalt, gjennom å integrere arbeidet i det generelle folkehelsearbeidet i kommunene.

Hvem kan søke? Kommuner, fylkeskommuner, statlige, kommunale og fylkeskommunale bedrifter, stiftelser, private bedrifter og organisasjoner.

Søknader på fastsatt skjema (se vedlegg i høyre meny) sendes til Fylkesmannen i Buskerud via e-post til fmbupost@fylkesmannen.no  Søknadene vil bli behandlet etter 1. april 2017, som er frist for rapportering for de som mottok tilsvarende midler i 2016.

Helsedirektoratets mål for ordningen er å

  • bidra til fortsatt redusert abortrate, og til reduksjon i smitte av seksuelt overførbare infeksjoner samt
  • å bidra til at alle skal ha et best mulig utgangspunkt for et trygt seksualliv

For utdyping av mål og innsatsområder, se Handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap og abort 2010-2015 – strategier for bedre seksuell helse. Fra 2017 vil mål og innsatsområder være forankret i ny samlet strategi for seksuell helse.

Målene skal nås gjennom å

  • øke tilgjengeligheten til god kunnskap og informasjon om seksualitet, og handlingskompetanse i seksuelle situasjoner og relasjoner
  • øke tilgjengeligheten til tjenester med tilbud om rådgivning og veiledning – spesielt til tjenester med tilbud om konsultasjon for prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner
  • øke tilgjengeligheten til selvbestemt prevensjon og til test og behandling for seksuelt overførbare infeksjoner
  • integrere seksuell helse i det lokale folkehelsearbeidet

Målgruppen for tilskuddsmottakerne er barn, ungdom og deres foreldre, og unge voksne opp til 25 år, samt etniske minoritetsgrupper og grupper med fysisk funksjonsnedsettelse og/eller psykisk utviklingshemming.

For opplysninger om søknadskriterier og Fylkesmannens vurderinger m.m., se regelverket for ordningen også i høyre meny.

Søknadsfrist er 1. mars 2017.