Dette innholdet er skrevet før 2019 da antall fylkesmannsembeter gikk fra 16 til 10. Informasjonen kan være utdatert.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer


19.01.2016

Abonner på nyheter fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

For å få nyhetsvarsling på e-post fra det nye embetet, må du bestille dette på den nye nettsiden.


13.11.2015

Møte i fylkesberedskapsrådet

Mange aktuelle problemstillinger sikret godt oppmøte fra begge Agderfylkene!


Prekær mangel på store bygninger som kan huse inntil 1000 personer i en akuttfase!

DSB ber fylkesmennene om hjelp til å gå en ny runde med kommunene for å fremskaffe lokaler som kan være aktuelle for mottak av denne størrelsen.


08.09.2015

Lederkabalen for det nye Fylkesmannsembetet er lagt

Ledergruppa skal betjene begge fylker.


27.04.2015

Fylkesmannen i Aust-Agder holder stengt tirsdag 28. april.

I forbindelse med den kommende sammenslåingen av Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest-Agder holder begge embeter stengt pga internseminar. Vi vil være tilgjengelig som normalt fra onsdag.


17.09.2014

Telefonen til Fylkesmannen ute av drift

Vi beklager at det ikke har vært mulig å komme gjennom på noen av telefonlinjene til Fylkesmannen i dag, - problemet vil bli løst i løpet ettermiddagen.


25.07.2014

Stor skogbrannfare over heile landet

Ver aktsam om du ferdast i skog og mark.


17.07.2014

Sentralbordet til Fylkesmannen i Aust-Agder er ute av drift

På grunn av tekniske problemer er sentralbordet vårt ute av drift. Vi vet ikke hvor lenge problemene vil vare. Haster henvendelsen kan vi nås på telefon 99390057 frem til kl. 15.00


09.07.2014

Driftsbegrensning i skog oppheva

Skogbrannfaren er redusert.


19.06.2014

Ny driftsbegrensing på grunn av skogbrannfare

Begrensningen gjelder blant annet skogsdrift, rydding, skyting og grilling.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel